HR-dienstverlening

U wilt uw personeelszaken goed regelen, maar beschikt niet altijd over de tijd of kennis dit zelf te doen. Ik kan u helpen door u tijdelijk te ondersteunen op HR-gebied of een specifieke opdracht voor u uit te voeren. Praktisch, goed en op maat, zodat u daadwerkelijk geholpen bent en vooruit kunt.

Mijn dienstverlening is gericht op: 

  • MKB-werkgevers zonder een eigen HR-adviseur die bepaalde zaken willen gaan professionaliseren of geconfronteerd worden met een bepaalde personeelskwestie;
  • HR-medewerkers en personeelsfunctionarissen die veelal een uitvoerende en generieke rol hebben en in een specialistische gevallen ondersteund willen worden of willen sparren;
  • startende werkgevers die voor het eerst voor personeelsaangelegenheden komen te staan en nog geen kennis of ervaring hebben op dit gebied. 

Praktisch en toekomstgericht HR-advies

Met ruim 10 jaar ervaring als HR-generalist en HR-adviseur in verschillende sectoren (marketing & sales, supply chain, retail, productie, techniek) kan ik u ondersteunen in de volledige breedte van het vakgebied, van instroom tot en met uitstroom. Denk aan het uitzetten van een vacature tot het adviseren in een ontslagzaak, het opzetten of actualiseren van uw personeelsbeleid, het maken van functieprofielen, procedurebeschrijvingen en protocollen zoals een verzuimprotocol. Ook denk ik met u mee op het gebied van belonen en waarderen, medewerkerstevredenheid en een gesprekscyclus passend bij uw bedrijfscultuur.

Ik luister naar uw wensen en vertaal deze in praktische tools en documenten die passen bij uw wensen en uw organisatorische behoefte, nu en in de toekomst.

Begeleiding bij ziekteverzuim 

Binnen het HR-gebied heb ik me gespecialiseerd in verzuim. Als casemanager verzuim met ROV kwalificatie kan ik u inzicht geven in de risico’s (financieel en wettelijk) in uw verzuimzaken en ik kan u ontzorgen door individuele dossiers op te pakken zodat u voldoet aan uw wettelijke verplichtingen in de eerste 104 ziekteweken en daarna. 

Als lid van het Register Specialistisch Casemanagement is mijn kennis van sociale wetgeving en arbeidsrecht steeds op peil en heb ik een professionele kijk op uw ziekteverzuimdossier(s).  Daarnaast ben ik getraind om gesprekken te begeleiden. Bij complexere dossiers of bij dreigende stagnaties in de voortgang, help ik werkgever en werknemer met elkaar in gesprek te blijven en de wederzijdse belangen en risico’s voor ogen te houden. Hierbij komen mijn vaardigheden als mediator goed van pas. 

Coaching, gesprekvoering en bemiddeling

Zo’n 15 procent van de werknemers geeft aan wel eens een conflict te hebben met zijn leidinggevende of met een collega. Het CBS heeft berekend dat elk jaar 90.000 mensen zich ziek melden als gevolg van een conflict op de werkvloer. Dit kan zijn een conflict tussen medewerkers onderling of tussen medewerker en leidinggevende. Of een situatie waarin een medewerker zich gepest, gediscrimineerd, ondergewaardeerd of geïntimideerd voelt. Vaak wordt dit niet openlijk besproken maar ondertussen werken de gevolgen wel door. Denk aan frequent ziekteverzuim, verminderde motivatie en prestatie, roddelen en negatief rondpraten en goede krachten die hierdoor weggaan.

Als er sprake is van een conflict binnen uw organisatie, kunt u mij inzetten als mediator (zie mediation). Vindt u de inzet van mediation te formeel of een stap te ver, dan kunt u mij inzetten van voor individuele coaching, gespreksvoering of bemiddeling. Door in veiligheid en onder professionele begeleiding de dialoog aan te gaan, weten mensen zich gehoord, wordt het onderlinge begrip vergroot en voorkomt u escalatie.